Fågelinfluensa i Sverige och Finland

Fågelinfluensa har påträffats i Sverige och på Åland. Det har redan fått konsekvenser, och nu vidtar man åtgärder för att förhindra att fler tamfåglar smittas.

Fågelinfluensan H5N8 är en fruktad sjukdom. Därför vidtar man kraftfulla åtgärder när sjukdomen påträffas i Sverige. Den som misstänker att en fågel har smittats, eller hittar en större mängd döda fåglar, bör omedelbart kontakta kommun- eller länsveterinären. Om man behöver röra vid en död fågel ska man använda skyddshandskar. Man behöver dock, i normalfall, inte vara rädd för att smittan ska överföras till människor. Risken för detta är liten, även om den finns. Jordbruksverket uppmanar allmänheten att rapportera in om man hittar döda viltfåglar.

Värphöns i hönshusPå en värphönsbesättning utanför Helsingborg avlivades nyligen samtliga fåglar, 210 000 stycken, efter att gården drabbats av H5N8. Saneringen av gården kommer att ta några veckor, säger Jordbruksverkets insatschef till Dagens Nyheter. Förutom Skåne har smittan också upptäckts på Gotland och på Åland, hos vilda fåglar som kan smitta tamfåglar. Jordbruksverket har utfärdat smittskyddsnivå 2, vilket innebär att tamfåglar ska hållas inomhus.

På Åland upptäcktes nyligen fyra döda påfåglar på Lilla Holmen, en park i centrala Mariehamn. Flera andra fåglar i parken var sjuka, och för att förhindra smittspridning avlivades alla höns i parken, skriver YLE. Än så länge är det inte klarlagt om det rör sig om H5N8, men man är säker på att det rör sig om en högpatogen form av fågelinfluensa.

Newcastlesjukan

Förutom fågelinfluensan på gården i Mörarp utanför Helsingborg upptäcktes också Newcastlesjukan på en gård i Vellinge kommun i samma landskap, skriver ATL. Sjukdomen kan inte överföras till människor, men kan orsaka explosiva utbrott hos höns, kalkoner, duvor och vaktlar. Även ankor och gäss kan drabbas, men utbrotten blir inte lika allvarliga hos de arterna. Vid ett utbrott upprättas ett skyddsområde inom en radie på minst tre kilometer från den smittade gården. Mer om sjukdomen finns att läsa här.