Ekonomi

Senast ändrad: 2014-01-28

Svenska Pig arbetar för att stärka svensk grisproduktions konkurrenskraft. Här presenterar vi material och artiklar gällande företagsekonomi.

Som företagare är det en god idé att se över ekonomin. Med hjälp av våra kalkyler finns det möjlighet att räkna på befintlig eller framtida produktion för att få en ekonomisk översikt. Genom att ändra produktionsresultat eller ekonomiska värden finns det möjlighet att analysera vilken påverkan det har på kalkylen.

Grisproduktionen i Sverige är beroende av övriga världen och Svenska Pig är med i ett internationellt samarbete som heter InterPig. Här jämförs produktion och ekonomiska resultat medlemsländerna emellan. Under årets gång rapporteras även foderpriser in, dessa sammanställs och redovisas.

 

 

Gård & Djurhälsan AB, Kungsängens Gård, 753 23 Uppsala